انگار پیش از عمر خویش زیسته ام . انچنان که مرگ را چون لباسی شایسته ی تن خویش می بینم .( کاف )

شدم شیشه ی پر ترک .

فقط یه تلنگر مونده به شکستنم ...

 

+[ تاريخ یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود

و انسان با نخستین درد

در من زندانی ستمگری بود

که به آواز زنجیرش خو نمی کرد

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم

احمد شاملو

 

+ 21 آذر , زادروز احمد شاملو .

+[ تاريخ سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()

 فیلم تهران من حراج

+ شاید آینده از آن ما ...

+[ تاريخ دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()

شاید گاهی از سنگسار بی رحمانه ی عاطفه هایم بترسم ،

اما باز

با تمام ترس هایم در گودی میان دست هایت مخفی خواهم شد ...

+[ تاريخ یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()

وقتی گفتم دوستت دارم

می دانستم انقلابی است علیه قبیله

و ناقوس رسوایی آنان را نواخته بودم

می خواستم برانداز سلطه باشم

تا جنگل ها انبوه برویند

تا آبی دریاها فزونی یابد

.و کودکان و کارگزان جهان آزاد شوند

پیاین بربریت را میخواستم، مرگ آخرین پادشاه را

وقتی دوستت داشتم می خواستم درهای حرمسراها را بشکنم

و سینه زنان را از دندان خلیفه ها رها کنم

وقتی گفتم دوستت دارم

می دانستم الفبای تازه ای برای شهر بیسواد اختراع می کنم

و به مردم شرابی می بخشم که تا کنون نشناخته اند

نزار قبانی

+[ تاريخ دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()

بی تو

خواب های من بی سر و سامان است .

وای بر حالِ من ...

+[ تاريخ شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()

کاش می شد در این ویران ها

از پشت نزدیک ات شوم

در آغوشت بگیرم

در گوش ات نجوا کنم

دوستت دارم .

و شبح وار ناپدید شم ...

+[ تاريخ سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()

باید طاقت بیاورم .

این روزها هم می گذرد ...

می گذرد ؟؟؟

+[ تاريخ یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()

خوشبختی یعنی اینکه واسه سالگرد با هم بودنمون  بره یه یخچال کوچیک بخره واسه اتاق خوابت و توشو پر کنه از خوراکی هایی که دوست داری .

6 اذر اولین  سالگرد تعهدم نسبت به تو ...

+[ تاريخ شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()