انگار پیش از عمر خویش زیسته ام . انچنان که مرگ را چون لباسی شایسته ی تن خویش می بینم .( کاف )

حرکت لب هایش . حرکت لب هایش . اهوم . حرکت چشم هایم . حرکت لب هایش . هوم . حرکت لب هایش . حرکت لب هایش . حرکت لب هایش . شاید . حرکت لب هایش . باشه . حرکت لب هایش . حرکت لب هایش . حرکت لب هایش . اهان . حرکت لب هایم . حرکت لب هایم . سکوت . حرکت لب هایم . حرکت لب هایم . سکوت . حرکت لب هایم . حرکت لب هایم . حرکت لب هایم . سکوت . هستی ؟ الو ؟ هی ؟ سکوت .

 

* انسان ها دوست دارند شنیده شوند / نه / شنونده ...

+[ تاريخ چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()