انگار پیش از عمر خویش زیسته ام . انچنان که مرگ را چون لباسی شایسته ی تن خویش می بینم .( کاف )

از کابوس هایم می ترسم ...

امشب نه شمارش ستاره ها مرا به خواب میبرد نه هم صحبتی با گوسفند های چوپان پیر .

یکی مرا از شر این کابوس های لعنتی رها کند ...

 

+ سگ ها هم کابوس می بینند ؟؟ یا ترس های من واگیر دارد ؟؟

+[ تاريخ چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠ساعت ٢:٠۱ ‎ق.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()