انگار پیش از عمر خویش زیسته ام . انچنان که مرگ را چون لباسی شایسته ی تن خویش می بینم .( کاف )

آغوش تو
مترادف امنیت است
آغوش تو
ترس های مرا می بلعد
لغت نامه ها دروغ می گفتند
آغوش تو
یعنی پایان سر درد ها
یعنی آغاز عاشقانه ترین رخوت ها
آغوش تو یعنی "من" خوبم!
بلند نشوی بروی یکوقت!
بغلم کن
من از بازگشتِ بی هوای ترس ها
می ترسم

مهدیه لطیفی

+  وقتی کلمه های خودت نمیتونن بیان کنن حال و روزت رو دست به دامن کلمه های دیگران میشی ...

+[ تاريخ دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()