انگار پیش از عمر خویش زیسته ام . انچنان که مرگ را چون لباسی شایسته ی تن خویش می بینم .( کاف )

شاید روزی به این نتیجه رسیدیم که مرگ بهترین گزینه است . انگاه با سم های حل شده در گیلاس های شراب و شاید چند لیوان اب پرتغال/پرتقال برای چند کودک داشته و نداشته مان سر میز نشستیم و اخرین شام را با هم خوردیم .

+[ تاريخ دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()