انگار پیش از عمر خویش زیسته ام . انچنان که مرگ را چون لباسی شایسته ی تن خویش می بینم .( کاف )

برف که می بارد دلهره می افتد به جان م . دلهره ی قریه های دور . قریه های گم شده میان برف ها .

+[ تاريخ چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ نويسنده ف ر و غ نظرات ()