انگار پیش از عمر خویش زیسته ام . انچنان که مرگ را چون لباسی شایسته ی تن خویش می بینم .( کاف )

بیست و سه مرداد
بیست و سه اردیبهشت
یکی تاریخ امدن است
امدنم
دیگری تاریخ رفتن است
رفتنت

+[ تاريخ جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٥ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ نويسنده فروغ طا نظرات ()