انگار پیش از عمر خویش زیسته ام . انچنان که مرگ را چون لباسی شایسته ی تن خویش می بینم .( کاف )

بچرخ . بچرخ . دور من . دور گل های قالی بچرخ . با چشم های سرخت بچرخ . بچرخ . از ان من بچرخ . برای من بچرخ .بچرخ انقدر بچرخ که دنیا بچرخد . بچرخ تا زمانی که ایستادی دنیا از چرخش ننشیند . بچرخ . بچرخ . بچرخ . تا زمان پرواز گل های قالی بچرخ .

+[ تاريخ یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٥ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ نويسنده فروغ طا نظرات ()