14

وقتی میگویی فردا نمی آیی

این آفتاب لعنتی طلوع که نمیکند هیچ

غروب هم نمیکند .

مثل حال من دچار گرگ و میش میشود .

/ 0 نظر / 2 بازدید