167

دلم پلاستیک های کلفت مشکی می خواهد . سایز بزرگش . بشود تویش چرخید . چرخید . چرخید . همین پلاستیک هایی که زیپ هم دارند و بعضی وقت ها عزیز ترین داشته هایت را باید تویشان بگذاری . همین پلاستیک هایی که بوی همه چیز می دهند جز بوی عطر مورد علاقه ی تو . بوی تعفن می دهند . بوی ادم های قبلی . بوی جنازه های قبلی . بوی ادم های که نمی شناسی . دلم از همین کیسه های مشکی سرد سرد خانه می خواهد . بخوابم تویشان و زیپش را تو بالا بکشی و دیگر بیدار نشوم . باید یکی پیدا کنم و تو قول بدهی خودت زیپش را بالا بکشی . مثل زیپ کاپشنم موقع برف ریزان های شهر ...

/ 6 نظر / 13 بازدید
افرا

تو زنی یا مرد؟

افرا

تو زنی یا مرد؟

افرا

من فکر می کنم تو اینقدر باهوشی که جنسیتت بین کلمات می لغزه حل می شه و تغییر می کنه...ولی دلم می خواد فکر کنم زنی

رها

آهــــــــــــ . . .