13

باید کت را از جارخت قدیمی برداشت

نیم بوت ها را پوشید

و راه تلخ ترین کافه ی جهان را در پیش گرفت !

زیر نگاه های عابران متعصب

سوت زد

و

سیگاری آتش کرد !

/ 4 نظر / 2 بازدید
سحر

بد موافقم باهات!

m.j

جالب بود یاد کارهای کامو افتادم[گل]