9

به زندگی چنگ می زنم

تا نیافتم

زیر پایم تهی است

انگار از لبه ی بادی آویزانم

در عبور از روزهای سخت

زخمی شده ام

و این خون

بند نمی آید

امروز یا فردا

مرگ

با چمدانی پر از مورچه

از راه می رسد .

 

کنسرت در جهنم/ رسول یونان

/ 0 نظر / 2 بازدید