202

موهایم را که از ته زدم
شبیه سرباز های ویتنامی شدم
که در اغوش فاحشه ها
دل تنگ معشوقه ی شان می شوند

/ 1 نظر / 13 بازدید
absolution

چرا باز تو این موقعیت تخمی گیر افتادم... چرا دوباره؟ همه ش میاد تو ذهنم!!