56

روزهایم پر شده از سردرد

و طمع گس قهوه های تلخ ...

شب هایم

بوی تند الکل و سوختن صمغ سیاه شاه دانه

...

/ 2 نظر / 2 بازدید
سحر

دلم يه بد مستي سر در گمه بي هدف ... لاي يه عالمه دود سيگار ... گاهي مرگ چقدر خوبه فروغ !

sanam

dela basooz ke sooze to karha bekonad