225

شاید روزی به این نتیجه رسیدیم که مرگ بهترین گزینه است . انگاه با سم های حل شده در گیلاس های شراب و شاید چند لیوان اب پرتغال/پرتقال برای چند کودک داشته و نداشته مان سر میز نشستیم و اخرین شام را با هم خوردیم .

/ 0 نظر / 13 بازدید