212

پایین کشیدن شلوار تو توسط من دلیل بر ان نمی شود که تو هم می توانی شلوار مرا پایین بکشی . اغاز من با اغاز تو متفاوت است . اما پایان مشترکی خواهیم داشت . یک پایان خوب .

/ 6 نظر / 16 بازدید
absolution

این خیلی خوبه... چسبید بهم!!

سیف ا..

بی وجدان :)

sanam

[ماچ]