96

قد بلندی داشت . همیشه ساعت 8 کنار درخت پیر می ایستاد . کفش های پاشنه بلند مشکی می پوشید . رژ لب مسی میزد و همیشه ی خدا موهایش هم رنگ چشمان و ابرو هایش قهوه ای روشن بود . همه چیز شبیه همان روز اول بود که دیده بودمش . یا روز اولی که هر کس دیگری میدیدش . تا قبل 8.20 دقیقه سوار ماشین می شد و میرفت . سوار ماشین های متفاوتی میشد . هر کسی یه حرفی میزد . جوان ها عاشق ش بودند و پیرمدها می گفتند فاحشه است . خود فروشی می کند . اما شیک و تمیز با مشتری های ثابت . اما محل سگ به هیچ کدامشان نمیداد . دل مرا هم برده بود . شب ها بی هدف حوالی هشت همیشه انجا بودم . لبخند هایش را دوست داشتم . میگفتن چهل و هشت نه سالش است . اما قیافه اش به زور سی و پنچ را نشان میداد . یک شب ماشین علی را گرفتم و جلوی پایش ترمز کردم . نگاهم کرد . خندید . جلوتر که امد بیشتر خواستمش . زنگی زد . قرارش را کنسل کرد و سوار ماشین علی شد ...

/ 4 نظر / 2 بازدید
نقاشك

فروغ ... عزيزم..خيلي منتظرت شدم دوباره تو وبلاگت بخونمت..اما ديگه رفتي... خوشحالم اومدي... [گل]

سحر

منتظر ادامه ي اين هم هستم ...

ویتا

داستانت رو باید سر فرصت بخونم، این مدت نبودم چقدر مطلب گذاشتی دوست رنگین کمانی. موفق باشی [گل]

nobody

همه چیز شبیه همان روز اول بود که دیده بودمش . یا روز اولی که هر کس دیگری میدیدش از این مدل جمله ها میخواد هنوز