52

نباید جدی گرفت خواب های بی سر و سامان این شب ها را

حتی اگر بیش از حد جدی باشند ...

/ 3 نظر / 2 بازدید
saket

کاش من هم خواب میدیدم حتی اگر جدی نباشند شاید، شاید در خواب .... نه . . خواب هم جدی نیست

nobody

متن هایی برای هیچت را بیشتر دوست داشتم ، جنس حرف هایش فرق داشت انگار . خالص تر بود .