221

" من شوهر تمام لیمو شیرین های جهانم "

نگران لیمو شیرین های توی یخچال بود . می گفت لیمو شبرین ها شب ها گریه می کنند از دوری شوهر هایشان . شوهرهایشان همان پرتغال/پرتقال هایی بود که دیگر نبودند . نگران بود . قرار شد خودش شوهر تمام لیمو شیرین های جهان شود .

/ 3 نظر / 14 بازدید
absolution

بوی خوبی میاد...

sanam

laaaaymooo samad agha