184

این مردن ها کار ساز نیست . بیا دست به خود ازاری بزنیم . هم درد دارد هم لذت . مثل سکس های خشن با زنی که دوست دارد همیشه برده ی تو باشد . این مردن ها کافی نیست . تیغ را بردار ... نه اول از کبودی های ساده شروع می کنیم . از خون مردگی هایی به رنگ بنفش روشن که رو به تیرگی میروند یا فرایند را بر عکس طی می کنند . شروع کن . من اماده ام .
/ 3 نظر / 14 بازدید
مریم

نمایِ خاصی از شروع به مردن بود... --------------------------- لینک شدید

مریم

نمایِ خاصی از شروع به مردن بود... --------------------------- لینک شدید

مریم

نمایِ خاصی از شروع به مردن بود... --------------------------- لینک شدید