82

خستم . لباس خوابت بپوش و میان بازوهام گم شو . شاید نفاسات و گرمی لب هات ارومم کنه .لباس خوابت بپوش گم شو توی شهر تب الود تنم . خستم . شاید با همین ته مونده دستات تیکه های لباست بشه اروم شد .

/ 2 نظر / 2 بازدید
NinOo :*

تیکه های لباسش .. گرمی ِ لب هاش ارومت میکنه . ولی کو اونی ک ِ ب ِ دلت بشینه ؟! و تو تو بغلش اروم شی ؟! :( + مرسی واس ِ حضورتــــــ :* حال ِ روزای ِ خودمم هـَ :Xx

سحر

تو ... لباس خواب مشكيت... زندگي!