62

پا پیچ من نشو

من لنگان ترین

رهگذر این شهرم

پایم بلغزد

گناه را به نشخوار چشمانت

میخورانم .

پا پیچم نشو ...

نمیدونم از کیه

+ امروز جمعه ی رنگین کمانی بود .

تبریک به تمام رنگین کمانی منع شده ی ایران !

/ 3 نظر / 2 بازدید
ویتا عثمانی

درود. به وبلاگ من خوش آمدید. تبریک جمعه رنگین کمانی به همه انسانهای آزاده..

unknown

گمـــان می کــنی سکــوت مــی کنم چـــون از تـــو هـــراس دارمـــ . . . آرامـــم چـــون او که خــواستـــ مـــن اینـگــونه باشـــم . . . هــر روز صبح سلامــم مــی کنــد و آرام زمزمـــه می کنـــد در گوشـــم . . . فــــانــوس چشمهایــــت را ببنـــد . . . بـــر ایـــن شبهـــای غمـــزده . . . طاقت بیار فریـــدون آسرایـــی نثـــار روح خسته رنگیـــن کمانیـانـــــــــ

unknown

چطـــور بگویمــــ که از دلمـــ دیــگر چیـــزی نمانـــده . . . دیــگر زحمت آتـــش زدن این جــای خالـــی را نکشــ . . . آنقـــدر پریشانـــی که حالا آرزو می کنـــمــ کـــــاش می دیـــدمتـــ . . . و آنقـــدر محکمــــ در آغــوش می گرفتـــم . . . که نفستـــ از اینهمه آشوبگـــی بنــد میــــ آمــد . . . شایــد آنـــ وقت دیگر نتوانـــی مـــرا منحـــرف بخــوانــی . . .