102

سایه اش شده بودم . قدم به قدمش را میرفتم . نفش به نفسش نفس می کشیدم . شده بودم جزیی از او . جزیی که جدا بود اما جدا نبود . یه چند ماهی بود که می شناختمش . برایم اشنا بود . انگار جایی او را دیده بودم . یک بار یادم امد کجا دیده بودمش . اما یادم رفت . مثل فکری که با صدای بوق بلند ماشینی برود و دیگر باز نگردد . عذابم میداد این فکر گم شده . شاید اگر می توانستم سیگار بکشم یادم میامد . یا می توانستم قدری ازش فاصله بگیرم . اما سیگار در دستان جا نمیشد . پاهایم هم به عقب رانده نمیشد . حتی چند وقتی بود که دیگر نمی توانستم بخوابم . گیچ بودم و کلافه . خیلی وقت بود یک کلمه حرف هم نزده بودم . صدای خودمم هم نمی شنیدم . شاید نفس هم نمکیشیدم . انگار مرده بودم یا می خواستم بمیرم . همه جا کنارش بودم . حتی روزی که جنین کوچکی را دفن کرد . مال دخترکی بود که سر ظهر ها می امد . همیشه مانتو مغنه ی سرمه ای به تن داشت . پر جنب و جوش بود . انگار غمی نداشت . ظهر ها نهار درست میکرد . حرف میزد . میز را میچیند . حرف میزد . غذا میخورد . میز را جمع میکرد . ظرف ها را می شست . اواز می خواند . ته مانده ی غذا را هم میگذاشت برای شب مرد . دم دم ها غروب کوله پشتی اش را جمع میکرد میرفت . وقتی دخترک گفت حامله است مرد خندید . دخترک را برای همیشه پیش ش ماند . جنین کامل شده بود . مرد شاد تر از همیشه بود . دخترک را برد سفر . همان باغ همیشگی . بعد ها شنید اشنایی از شهر امده . ترسید . باران میامد . وارد باغ اشنا شد . زیر نور اتش در میان نگاه های هزار تیکه گردن اشنا را نقاشی کرد . چهره ی مرد یادم نیست . اما وقتی چاقو گردنش را بوسید درد در اسخوان هایم پیچد و شدم سایه ی این مرد . باید زود تر از این ها این کارا میکرد . مهره سوخته بود اما خوب میشد از فراموشی های مدامش سو استفاده کرد .

/ 15 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
arezoo

سلام فروغ جان ممنون اومدی وبلاگم خوشحالم تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن بنگر در این فاصله چه کردی گرما بخشیدی ؟ یا سوزاندی . . . ؟ کردی

arezoo

سلام فروغ جان ممنون اومدی وبلاگم خوشحالم تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن بنگر در این فاصله چه کردی گرما بخشیدی ؟ یا سوزاندی . . . ؟ کردی

arezoo

سلام فروغ جان ممنون اومدی وبلاگم خوشحالم تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن بنگر در این فاصله چه کردی گرما بخشیدی ؟ یا سوزاندی . . . ؟ کردی

mohammad

: آخر یک روز چشمانم را به تو قرض می دهم برای یکبار هم که شده از دریچه ی چشمان من به تماشای خود بنشین... تا اندازه ی قرار و بیقراری ام خوب دستت بیاید !!

absolution

نیمه هایی که کار خودش را می کند... در حجم شب!!

یاسمن

او می آید وسط و تو خودت را کنار میکشی هی فکر می کردم جای خالی ام با هیچ چیز دیگری برایش پر نمیشد اما شد نبودن من حتی حس هم نمی شد میان خنده هایش کاش گردو بشکن بازی می کردم به جای زندگی...!

سلام فروغ خوبی عزیزم؟

مهتا

کارهای جدیدم اضافه شد.خوشحال میشم سربزنید.. http://mahtahandmade.persianblog.ir/

absolution

نمینویسی احیانا؟!