142

عامیانه شده ای

دیگر جایت اینجا نیست

باید برایت چند کیلو سبزی بخرم

شاید شاد شوی

دیگر شعر هایم به درد دکان تو نمی خورد

عامیانه شده ای

دیگر جایت این جا نیست .

/ 1 نظر / 10 بازدید