77

هیچ اتفاقی
قرار نیست بیافتد
اما آدمی ست دیگر
همیشه
منتظر می ماند ..
...
اورهان ولی

ترجمه : سیامک تقی زاده
/ 3 نظر / 2 بازدید
سحر

چه حقيقت تلخي !

saket

وقتی خود ما اتفاق افتادیم از این تلخ تر دیگر اتفاقی نیست