زن روبروی کافه

زنی با چادر سیاه غبار گرفته روی پشت بام بی حفاظ زیر نگاه خیره افتاب و دست های دوره گرد باد . دانه دانه لباس های زیرش را پهن کرد و رفت ... .

/ 1 نظر / 4 بازدید
سیمین

نمی دونستم در مورد شورت و زیرپوش پهن کردن هم میشه مطلب نوشت.[قهقهه]