219

فاحشه های شهر من غرق در چادر های سیاه و بوی گلاب روزها به زیارت گنبد های طلایی و فیروزه ای میروند . شب ها غرق در بوی پنکک و رژ لب های ارزان قیمت به زیارت خشتک های پایین کشیده شده یا نشده پا در اپارتمان های شهرک می گذارند و ان چنان اه می کشند که تمام مردان پایین پنچره را به زیر چادر تجارت خود بکشند .

/ 1 نظر / 2 بازدید
تئاتریست

بعضی پستات حالیت نیست چی داری میگی تهمت,تهمت,تهمت...