110

انار . انار . انار . ساز . ضرب تنبک . سکوت . انار . تک نوازی ویولون . فلوت . انار . پاهای برهنه . ویلون . یکی خارج زد . 1-2-3 . انار . انار . انار . ضرب تنبک . سکوت . انار . تک نوازی ویولون . فلوت . انار . پاهای برهنه . ویلون . پیانو . ویلون . یک کار گروهی . لاک های عنابی . انگشت های کشیده . انار . ویلون . موهای شرابی . تک نوازی ویلون . پیانو . فلوت . تنبک . انار . تعظیمی ظریف . تشویق حضار . خداحافظ استاد . خداحافظ . انار . انار . انار . انار . انار . انار . صدای ویلون و باز هم انار ...

/ 1 نظر / 3 بازدید