87

شب ها بی خوابم . روزها کرخت از قرص هایی که دیگر مرا نمی خوابانند . سیگار ها را با طعم الکل می کشم و روی دیوار تصاویر در هم بر هم ترسیم میکنم . گاهی متوسل میشم به شاملو گاهی به فروغ . گلشیری می خوانم و بکت نوشخوار می کنم . تعادل روانی ندارم . عاشق دختر همسایه شده ام . صبح ها با تاپ نارنجی اش پشت پنچره بدنش را کش و قوس میدهد . به پسرم فکر میکنم که الان مورچه ها از سوراخ گوش هایش اجزای درونی اش را خورده اند . به زنم که نیست و قرار است با اتوبوس جمعه بیایید . به اتاق به هم ریخته . به شیشه خالی ودکا . به هم اغوشی با دختر همسایه . به تهوع های سارتر و حماقت های خودم . باید قرص هایم را عوض کنم . شاید دیوار این اتاق را . نمیدانم .

/ 4 نظر / 2 بازدید
آستیاژ

خواهش میکنم مطلب جدیدم را با عنوان هیجوقت دیر نیست بخونید . سپاسگزارم .[گل]

آستیاژ

نه عزیزم این حساب مسدود نمیشه . چون به کل کشور کمک میشه اولین سری کمک ها هفته پیش ارسال شد .ولی هنوز بعضی از روستاها مدرسه ندارند حتی یک کانکس بنابراین منتظر خیرین بیشتری هستیم .

دوشیزهـــ مری جین

این پست از زبان یک مرد درماندست یا خانمی که زندگی یک مرد رو داره از نزدیک درک می کنه؟