220

این کابوس ها پایانی ندارد . بیا دست در خشتک هایمان ببریم و الت های سر خورده یمان را ارام نوازش کنیم تا به یک رویای کوتاه دست یابیم که پایان ش یک انزال زودرس است و یک خواب . خوابی که شاید در ان معشوقه ی مان را در تختخواب دیگری ببوسیم .

/ 1 نظر / 13 بازدید
sanam

na goool nemiiikhoram asle jenso bayad gooor she