158

وقتی که تو نیستی
دنیا
چیزی کم دارد 
مثل ِ کم داشتن ِ یک وزیدن ، یک وا‍ژه ، یک ماه !! ... 
من فکر می کنم در غیاب ِ تو
همه ی ِ خانه های ِ جهان خالیست !
همه ی ِ پنجره ها بسته است !
وقتی که تو نیستی
من هم
تنهاترین اتفاق ِ بی دلیل ِ زمین ام !! ...
واقعا ... 
وقتی که تو نیستی
من نمی دانم برای گم و گور شدن !

به کدام جانب ِ جهان بگریزم ...

 

سید علی صالحی

/ 2 نظر / 2 بازدید
vafa

اگه نباشه میمیرم. امتحان کردم فقط سه روز نبود و من نزدیک به مرگ بودم تا دوباره خودش نجاتم داد. [گل]

نازی

مدتی نبودم... همه پستای جدیدو خوندم تعریف نمیکنم چون تکراریه کاری که عالی باشه نیازی به تعریف نداره و همچنین خودشما نیازی به تعرف و تمجید من ندارین پست 157 شبیه زندگی این روزامه که چه زیبا بیانش کردین