5

پشت پنچره نشسته ام

با فنجانی در دست و سیگاری رو به زوال .

و نگاهم در دور دست ها گم شده

در بزم خنده هایت  ... !

/ 1 نظر / 2 بازدید
سحر

بزم خنده هايت....