108

رسیدن ممکن نبود

بی خود کفش هایم را پاره کردم !

/ 1 نظر / 2 بازدید
absolution

انتهای دویدن هامان... جایی لا به لای مرگ!!