58

سرم درد می کند

سرم از وقتی که مرا با سیب های قرمز  همسایه تاخت زدی درد میکند

تو سیب ها را دیدی من دستان کثیفش را

سرم درد میکند

انگار تمام سیب های باغ همسایه رو سر من فرود می ایند

سرم درد میکند ...

/ 3 نظر / 2 بازدید
سحر

و چه سكوت عميقي است بعد اين سر درد ها !!!!

sanam

zarbeye siiibe hamsayee rooho maghzamo biiimar kard