به ر . م

نبودی . ان چیزی که می گفتی نبودی . زیادی بزرگ نشان دادی خودت را در برابر چشم های کوچکم . نبودی همه ی انچه را که برایم مو به مو تعریف کردی و مو به مو نشان دادی . نبودی . حتی همان روز های اول . بام تهران را یادت هست ؟ انجا هم خودت نبودی . یا ... زیاد بود جاهایی که خودت و نبودی من سکوت کردم در مقابل مترسک پوشالی ات . سکوت کردم به احترام همه ی خوبی هایت . تو اما نه . سکوت پیشه ات نبود . اهل حرف بودی . اهل بیان . حتی بیان ریز ترین مسایل خانوادگی ام . من نبودم . من سکوت بودم و سرتا پا گوش برای حرف هایت . اما به دید تو بد بود . بدتر از تعریف های دوستانت . از دید تو معتاد بودم . با انکه شبانه روز با من زیر یک سقف زندگی کردی . با من خوابیدی و با من بر خاستی . از تک ثانیه های زندگی م با خبر بودی . در بدترین شرایط ت بودم . در بدترین شرایطم بودی اما با منت و جار زدن برای ادم های مجازی که شاید تا ابد برایت مجازی باقی بمانند . دلم پر است از تو بانو . اما ... بی خیال . به قول تو من زیادی حق به جانب م . ادمی که پر ز مشکل است و خودش را بی مشکل می بیند . مهم این ها نیست . مهم این است که جانت را به سلامت از مهلکه ی من بیرون کشیدی . فقط ازمایش HIV ات را فراموش نکن . گویا دست هایی که می گفتی نجیب است در خیالت زیاد نجیب نبوده که دوستانت این گونه در موردم فکر کردند . تا امشب نگذاشتم کسی در موردت فکر کند . اما دیگر باکی نیست . هر چه می خواهد بشود . شما هم هر چه می خواهید در مورد من فکر کنید . برداشت ازاد !

 

+ اهنگ اوار فرهاد مهرداد برایت

http://www.iransong.com/g.htm?id=7968

+ باشد که شاد باشی

/ 4 نظر / 15 بازدید
مریم دال

چی بگم من فروغ پشت این نوشتت دهن ببندم بهتره حیف آدم ها فقط بلدند گند بزنند به چیزهای نسبتا خوب همه در ثانیه زندگی میکنیم بی آنکه حدث بزنیم خودمون نیستیم بیخیال رفیق دنیا از این گه تر نمیشه اینجا دیگه تهشه

مهران

نشسته حزن عجیبی میان حجم اتاقم...

saket

سکوت خیلی از جیزها را درست میکند هرچند از دید خیلی ها بد می آید هرآنچه هستی باش مدتی نبودم ساکت بودم ولی توخودم ، خودم بودم

sanam

[وحشتناک]