91

همه جا پر بود از بنفش تیره . روی دیوار باریکه ای نور بود که بدنش رو به دو نیم تفسیم میکرد . مرزی که باعث می شد مو هایش طلایی تر به نظر برسن . سبزینه ی بی انتهاش رو به نور بسته بود و صدای نفساش بلند تر از حال عادی بود . خواب بود . وقتی نفسش هاش بند اومد . توی اون همه بنفش گمش کردم ... فقط ازش 2تا تیله ی سبز رو تخت پیدا ست ...

/ 4 نظر / 2 بازدید
سحر

پسر كوچولوت ؟[ناراحت]

★unknown★

★ خیلی وقت است که دیگر قلبم را به عقلم فروخته ام... با موجودات عجیبی زندگی می کنیم ، موجوداتی که تنها با بی محلی" آدم " میشوند !

آرش سعدی

تا توانی پا منه اندر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق