15

از کابوس هایم می ترسم ...

امشب نه شمارش ستاره ها مرا به خواب میبرد نه هم صحبتی با گوسفند های چوپان پیر .

یکی مرا از شر این کابوس های لعنتی رها کند ...

 

+ سگ ها هم کابوس می بینند ؟؟ یا ترس های من واگیر دارد ؟؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
m.j

زیبا نوشتی دوست عزیز[دست]