49

از اغاز

تا پایان

دوستت خواهم داشت ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
saket

سلامي صميمي تراز غم نديدم به اندازه غم تو را دوست دارم بيا تا صدا از دل سنگ خيزد بگوييم با هم: تو را دوست دارم آدما با شادی آغاز میشن و با غم به پایان میرسن فقط باید دوست داشتنه که میمونه سلام...

وفا

دوست خواهم داشتنهایم خشکیده شد