146

با تو خودم م

نه مَردم نه زنم

فروغم

پر از رنگین کمان

/ 4 نظر / 12 بازدید
...؟؟؟

بشت این بغض بیدی نشسته که خیال میکرد با این باد ها نمیلرزه...

...؟؟؟

بشت این بغض بیدی نشسته که خیال میکرد با این باد ها نمیلرزه...

سارا

رنگین کمانی که جوهر روی میز ریخت رویش. سیاه بود.