176

حالا می ایی و می خواهی دل مرا نرم کنی ،

اما نمیدانی که دوباره زنده کردن یک مرده سخت تر است تا زندگی تازه به کسی دادن ! ...

 

دشت سوزان / خوان رولفو

/ 0 نظر / 13 بازدید