18

آغوش تو
مترادف امنیت است
آغوش تو
ترس های مرا می بلعد
لغت نامه ها دروغ می گفتند
آغوش تو
یعنی پایان سر درد ها
یعنی آغاز عاشقانه ترین رخوت ها
آغوش تو یعنی "من" خوبم!
بلند نشوی بروی یکوقت!
بغلم کن
من از بازگشتِ بی هوای ترس ها
می ترسم

مهدیه لطیفی

+  وقتی کلمه های خودت نمیتونن بیان کنن حال و روزت رو دست به دامن کلمه های دیگران میشی ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهسا

سلام همین که با جسارت اسم شاعر ذکر میکنی خیلیه

سحر

دقيقا!!! چه حس دوست داشتني اي فروغ